Log in
updated 10:40 AM GMT, Mar 13, 2019

Βραδινή Προσευχή

Εις τό όνομα τού Πατρός καί τού Υιού καί τού Αγίου Πνεύματος. Αμήν.

Τό Σύμβολον τής Πίστεως.
Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα, παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού καί γής, ορατών τε πάντων καί αοράτων.

Καί εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τόν Υιόν τού Θεού τόν μονογενή, τόν εκ τού Πατρός γεννηθέντα πρό πάντων τών αιώνων: φώς εκ φωτός, Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον τώ Πατρί, δι᾿ ού τά πάντα εγένετο.

Τόν δι᾿ ημάς τούς ανθρώπους καί διά τήν ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ τών ουρανών καί σαρκωθέντα εκ Πνεύματος αγίου καί Μαρίας τής
Παρθένου καί ενανθρωπήσαντα.

Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου, καί παθόντα, καί ταφέντα.

Καί αναστάντα τή τρίτη ημέρα, κατά τάς Γραφάς.

Καί ανελθόντα εις τούς ουρανούς, καί καθεζόμενον εκ δεξιών τού Πατρός.

Καί πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίναι ζώντας καί νεκρούς, ού τής βασιλείας ουκ έσται τέλος.

Καί εις τό Πνεύμα τό άγιον, τό κύριον, τό ζωοποιόν, τό εκ τού Πατρός εκπορευόμενον, τό σύν Πατρί καί Υιώ συμπροσκυνούμενον καί συνδοξαζόμενον, τό λαλήσαν διά τών προφητών.

Εις μίαν, αγίαν, καθολικήν καί αποστολικήν Εκκλησίαν.

Ομολογώ έν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών.

Προσδοκώ ανάστασιν νεκρών.

Καί ζωήν τού μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

Ευχή εις τόν φύλακα Άγγελον
Άγιε Άγγελε, ο εφεστώς τής αθλίας μου ψυχής καί ταλαιπώρου μου ζωής, μή εγκαταλίπης με τόν αμαρτωλόν, μηδέ αποστής απ᾿ εμού διά τήν ακρασίαν μου: μή δώης χώραν τώ πονηρώ δαίμονι κατακυριεύσαί μου τή καταδυναστεία τού θνητού τούτου σώματος: κράτησον τής αθλίας καί παρειμένης χειρός μου, καί οδήγησόν με εις οδόν σωτηρίας.

Ναί, άγιε Άγγελε τού Θεού, ο φύλαξ καί σκεπαστής τής αθλίας μου ψυχής καί τού σώματος, πάντα μοι συγχώρησον, όσα σοι έθλιψα πάσας τάς ημέρας τής ζωής μου, καί εί τι ήμαρτον τήν σήμερον ημέραν: σκέπασόν με εν τή παρούση νυκτί καί διαφύλαξόν με από πάσης επηρείας τού αντικειμένου, ίνα μή έν τινι αμαρτήματι παροργίσω τόν Θεόν: καί πρέσβευε υπέρ εμού πρός τόν Κύριον τού επιστηρίξαι με εν τώ φόβω αυτού καί άξιον αναδείξαί με δούλον τής αυτού αγαθότητος.
Αμήν.

Δι᾿ ευχών τών αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός, ελέησον ημάς.
Αμήν.  

Sportbook sites http://gbetting.co.uk/sport with register bonuses.